SKIB og BESÆTNING

Erria Rescue:

Ærø Søredningsforening købte i foråret 2017 redningsfartøjet "Erria Rescue", der er af typen Nordsafe "Munin 1200". Fartøjet er bygget i Norge i 2002 med søredning for øje. Den har gjort tjeneste i ESVAGT som transport- og sikkerhedsfartøj i Nordsøen, indtil Ærø Søredningsforening overtog den.

Erria Rescue er forsynet med 2 stk. Yanmar diesel motorer med i alt 760 HK, hvilket giver mulighed for en topfart på op til 35 knob, og den er udstyret med 2 vandjets, der giver den uovertruffen manøvreevne og mulighed for at sejle på vanddybder ned til ½ m. vand.

Erria Rescue er endvidere forsynet med navigationsudstyr og sikkerhedsudstyr, der gør det muligt at sejle i alt vejrlig.

Erria Rescue kan sejle med op til 12 mennesker ombord og kan medbringe 2 bårer og tilhørende sundhedspersonale ved transporter af syge eller tilskadekomne patienter.

Erria Rescue kan også transportere brandfolk og slukningsmateriale hurtigt ud til øerne i det Sydfynske Øhav.

 

Besætningen på Erria Rescue er alle frivillige og ulønnede.

Alle har flere års erfaring i søredning fra forsvaret, hjemmeværnet, private søredningsselskaber eller anden søfart.

Derudover har alle gennemgået og bestået foreningens prøve i sejlads og søredning.

Beredskabet.

Der er oprettet en vagttelefon for medlemmer hvorfra almen assistance kan tilkaldes.

Alle andre former for assistance og nødopkald tilkaldes via 112 eller over VHF kanal 16.

Alle døgnets 24 timer vil en besætning stå til rådighed til straks at sejle ud ved tilkald.

Erria Rescue´s overordnede basehavn er Marstal Havn, men fartøjet vil i perioder også være placeret i Ærøskøbing og Søby.